Start z Warszawy

W dniu 28.05.2019 załoga wyruszyła na wyprawę samolotową pamięci Bolesława Orlińskiego. Na fotografii uczestnicy wszystkich etapów Warszawa – Tokio – Warszawa.

Moment startu

… i ruszamy na start do Kowna.